Latest Blog

"എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു പൊൻ തുവൽകൂടി “

“ജീവിതമെന്ന എന്റെ അദ്ധ്യാപകൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി എന്നോട് ആരംഭിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ചിന്തകളിലൊന്നുകൂടി ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് LAUNMARK GLOBAL FOUNDATION എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു പൊൻ തുവൽകൂടി “

Read More...